واحد تغذیه

واحد تغذيه شبكه بهداشت و درمان شهرستان خوسف
 
 
نام  : زهره تنگلي
سمت : مسئول واحد تغذيه
شماره تلفن مستقيم : 31638520
شماره تلفن داخلي : 8520
پست الكترونيك : -
دورنگار :32474290
                         
            
   
 
 

1226
1396/03/12
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
Powered by DorsaPortal