واحد بهداشت دهان و دندان

واحد بهداشت دهان و دندان شبكه بهداشت و درمان شهرستان خوسف
 
 
نام  : فرزانه نامجو
سمت : مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
شماره تلفن مستقيم : 31638551
شماره تلفن داخلي : 8551
پست الكترونيك : -
دورنگار :32474290
                         
            
   
 
 

1011
1396/03/12
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
Powered by DorsaPortal