واحد امور آزمایشگاه

امور آزمايشگاه
 
 
نام  : احسان عبدي
سمت : مسئول واحد امور آزمايشگاه
شماره تلفن مستقيم : 31638552
شماره تلفن داخلي : 8552
پست الكترونيك : -
دورنگار :32474290
                         
                
 
 
 

874
1396/08/03
تاريخ چاپ:
۱۳۹۷ دوشنبه ۱ مرداد
Powered by DorsaPortal