واحد امور آزمایشگاه

امور آزمايشگاه
 
 
نام  : احسان عبدي
سمت : مسئول واحد امور آزمايشگاه
شماره تلفن مستقيم : 31638552
شماره تلفن داخلي : 8552
پست الكترونيك : -
دورنگار :32474290
                         
                
 
 
 

1140
1397/10/23
تاريخ چاپ:
۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
Powered by DorsaPortal