۱۳۹۶ شنبه ۳ تير
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت شبكه بهداشت و درمان خوسفنقشه سايت شبكه بهداشت و درمان خوسف
صفحه اصلي
معرفي شهرستان
رياست شبكه
معاونت بهداشتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي فني</span>واحدهاي فني
Collapse واحد بهداشت محيط و حرفه ايواحد بهداشت محيط و حرفه اي
واحدهای زیر مجموعه
همکاران حوزه بهداشت محیط و حرفه ای
همکاران حوزه بهداشت محیط
همکاران حوزه بهداشت حرفه ای
چک لیست ها
شرح وظایف بهداشت محیط
آیین نامه ها و دستورالعملها
Collapse آمار و فناوري اطلاعاتآمار و فناوري اطلاعات
فناوري اطلاعات
پيوندهاي مرتبط
واحد هماهنگی و گسترش شبکه
Collapse واحد سلامت خانوادهواحد سلامت خانواده
مادران
کودکان
سالمندان
میانسالان
باروری سالم
واحد تغذیه
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد غذا و دارو
واحد آموزش سلامت
واحد بهداشت روان
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
بیماریهای واگیر
بیماریهای غیر واگیر
زنجیره سرما
هاری
همكاران حوزه مبارزه با بيماريها
واحد امور آزمایشگاه
امور حقوقی
روابط عمومی
معاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي اجرايي</span>واحدهاي اجرايي
Collapse امور اداریامور اداری
امور اداري و كارگزيني
حوزه های زیر مجموعه
همکاران حوزه
Collapse امور مالیامور مالی
امور مالي
كارپردازي
امين اموال و درآمد
واحد انبار
روابط عمومی
Collapse مراكز تحت پوششمراكز تحت پوشش
Collapse مرکز جامع سلامت شهری روستایی خوسفمرکز جامع سلامت شهری روستایی خوسف
پایگاه سلامت شهری خوسف
خانه بهداشت علي آباد زارعين
خانه بهداشت مهديه
خانه بهداشت حامي
خانه بهداشت فدشك
خانه بهداشت همند
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی تقابمرکز جامع سلامت روستایی تقاب
خانه بهداشت تقاب
خانه بهداشت سيوجان
خانه بهداشت معصوم اباد
Collapse مرکزجامع سلامت روستایی خورمرکزجامع سلامت روستایی خور
خانه بهداشت خور
خانه بهداشت نوغاب
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی گلمرکز جامع سلامت روستایی گل
خانه بهداشت گل
خانه بهداشت خليلان
خانه بهداشت شهرستانك
خانه بهداشت روبيات
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی ماژانمرکز جامع سلامت روستایی ماژان
خانه بهداشت ماژان
خانه بهداشت كوشه
خانه بهداشت اكبرآباد
خانه بهداشت تقي آباد
خانه بهداشت گيو
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی معدن قلعه زریمرکز جامع سلامت روستایی معدن قلعه زری
خانه بهداشت معدن قلعه زري
خانه بهداشت بصيران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوريتهاي پزشكي</span>فوريتهاي پزشكي
مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان خوسف
پايگاه اورژانس خور
آيين نامه
فرم تكريم ارباب رجوع
لينكهاي مفيد
نقشه سايت
ارتباط با ما
مسابقه هفته سلامت
درباره شبكه بهداشت
خدمات قابل ارائه
ساختار سازماني شبكهخراسان جنوبی- شهرستان خوسف - خیابان شهید بهشتی- کوچه1- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف
تلفن تماس : 05631638503      دورنگار :05632474290        کد پستی : 9735141776        پست الکترونیک:  Khousf.Edari@BUMS.AC.IR    

ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal