نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse نقشه سايت شبكه بهداشت و درمان خوسفنقشه سايت شبكه بهداشت و درمان خوسف
صفحه اصلي
معرفي شهرستان
رياست شبكه
معاونت بهداشتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي فني</span>واحدهاي فني
Collapse واحد بهداشت محيط و حرفه ايواحد بهداشت محيط و حرفه اي
واحدهای زیر مجموعه
همکاران حوزه بهداشت محیط و حرفه ای
همکاران حوزه بهداشت محیط
همکاران حوزه بهداشت حرفه ای
چک لیست ها
شرح وظایف بهداشت محیط
آیین نامه ها و دستورالعملها
Collapse آمار و فناوري اطلاعاتآمار و فناوري اطلاعات
آمار
واحد هماهنگی و گسترش شبکه
Collapse واحد سلامت خانوادهواحد سلامت خانواده
حوزه های زیر مجموعه
مادران
کودکان
سالمندان
میانسالان
باروری سالم
واحد تغذیه
واحد بهداشت دهان و دندان
واحد غذا و دارو
واحد آموزش سلامت
واحد بهداشت روان
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
بیماریهای واگیر
بیماریهای غیر واگیر
زنجیره سرما
هاری
واحد امور آزمایشگاه
امور حقوقی
روابط عمومی
معاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهاي اجرايي</span>واحدهاي اجرايي
Collapse امور اداریامور اداری
امور اداري و كارگزيني
حوزه های زیر مجموعه
همکاران حوزه
Collapse امور مالیامور مالی
امور مالي
كارپردازي
امين اموال و درآمد
روابط عمومی
Collapse مراكز تحت پوششمراكز تحت پوشش
Collapse مرکز جامع سلامت شهری روستایی خوسفمرکز جامع سلامت شهری روستایی خوسف
پایگاه سلامت شهری خوسف
خانه بهداشت علي آباد زارعين
خانه بهداشت مهديه
خانه بهداشت حامي
خانه بهداشت فدشك
خانه بهداشت همند
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی تقابمرکز جامع سلامت روستایی تقاب
خانه بهداشت تقاب
خانه بهداشت سيوجان
خانه بهداشت معصوم اباد
Collapse مرکزجامع سلامت روستایی خورمرکزجامع سلامت روستایی خور
خانه بهداشت خور
خانه بهداشت نوغاب
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی گلمرکز جامع سلامت روستایی گل
خانه بهداشت گل
خانه بهداشت خليلان
خانه بهداشت شهرستانك
خانه بهداشت روبيات
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی ماژانمرکز جامع سلامت روستایی ماژان
خانه بهداشت ماژان
خانه بهداشت كوشه
خانه بهداشت اكبرآباد
خانه بهداشت تقي آباد
خانه بهداشت گيو
Collapse مرکز جامع سلامت روستایی معدن قلعه زریمرکز جامع سلامت روستایی معدن قلعه زری
خانه بهداشت معدن قلعه زري
خانه بهداشت بصيران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فوريتهاي پزشكي</span>فوريتهاي پزشكي
مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان خوسف
پايگاه اورژانس خور
آيين نامه
پرسش و پاسخ
فرم تكريم ارباب رجوع
لينكهاي مفيد
نقشه سايت
ارتباط با ماخراسان جنوبی- شهرستان خوسف - خیابان شهید بهشتی- شهید بهشتی 1- شبکه بهداشت و درمان خوسف
تلفن: 31638503-056     دورنگار: 32474290-056   کدپستی     E-mail: [@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
Powered by DorsaPortal