ازدواج آسان فرصت مناسب جهت ارتقا سلامت روانی جامعه

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف،مسئول واحد سلامت نوجوانان ،جوانان ومدارس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوسف با تبریک هفته ازدواج از1  لغایت 7 مرداد ماه این هفته را فرصتی مناسب دانست که با توجه به شرایط کنونی (بیماری کوئید 19 )بابرنامه ریزی ورعایت شرایط وپروتکل های بهداشتی در راستا ازدواج آسان وبدون تشریفات جهت ارتقاء سلامت روانی جوانان وکاهش آسیب های اجتماعی قدم بردارند .

دیمه ور افزود : انتخاب همسر از مهمترین تصمیمات در زندگی انسان است تشکیل خانواده سالم ، متعادل وپایدار مانند هر امر مهم دیگری به تفکر منطقی وتلاش وکوشش نیازمند است .جوان می بایست براساس معیارهای اصلی ومنطقی ،همسر آینده خود را انتخاب نماید وازدواج تنها راه مشروع وسالم تشکیل خانواده است . بهار ازدواج دوران جوانی است .در این دوران فرد با شور ونشاط خاصی روبه رو می باشد وآمادگی برای ساختن فردای بهتر را برای خود وخانواده اش دارد.

ازدواج سالم زمینه ساز ارتباطات اجتماعی مناسب وبه هنجار است وافرادی که ازدواج می نمایند از نظر احساسی سالمترند وکمتر قربانی خشونت های گوناگون اجتماعی می شوند .